Görsel Sanatlar

Çocukların sanat eğitimi almaları, çevresindeki güzellikleri algılamaları ve yaratıcı bireyler olmalarını sağlar.