Okulumuz

Eğitim ve öğretim geçmişi olarak 26 yıllık bir  tecrübeye sahip olan kurumumuz. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Eryaman bölgesinde akademik ve sosyal yönden kendini geliştirmiş ve özgüvenli bireyler yetiştirmek için hizmete girmiştir.

16 kişilik sınıflar
Okulumuzda 9 addet 16 kişilik sınıfımız mevcuttur. Sınıf mevcudu 16 kişi üzerine çıkamaz. Sınıf şubeleri belirlenirken öğrenci seviyeleri göz önünde tutulmaktadır. Öğrenci sıralarımız tek kişilik olarak dizayn edilmiştir.

Deneme Sınavları
Okulumuzda 5, 6 ve 7. sınıflarda iki haftada bir, 8. sınıflarda ise her hafta deneme sınavı uygulanmaktadır. Deneme sınavlarımız cumartesi günleri sabahtan uygulanmaktadır. Bu deneme sınavı sonuçlarına göre takip edilen öğrencilerden belli bir başarının altında olanlar hemen o hafta için de bireysel ya da grup olarak etütlere alınıp eksiklikleri giderilmektedir.